Hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai của Công ty

16/03/2018 574 lượt xem    

Trường hợp công ty TNHH SX-TM Hưng Phát đã kê khai và nộp đầy đủ số thuế GTGT phải nộp tại Quảng Bình (bao gồm số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị) có được Tổng cục thuế chấp thuận? Hướng dẫn điều chỉnh số thuế GTGT Công ty đã nộp tại Quảng Bình sang số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị cụ thể ra sao?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3409/TCT-KK, ngày 21 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện sai sót.

Khoản 1, khoản 6 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Khoản 1, khoản 6 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT.

Công văn số 2083/KBNN-KTNN ngày 18/8/2014 của Kho bạc Nhà nước trả lời công văn số 2718/TCT-KK ngày 17/7/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1404/CT-THDT ngày 13/6/2015 của Cục Thuế Quảng Bình về việc kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hưng Phát tại tỉnh Quảng Trị. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Quảng Bình được biết:

Trường hợp từ tháng 02/2013 – 02/2015 (trong thời gian Công ty chưa thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát phát sinh hoạt động kinh doanh, bán hàng vãng lai tại tỉnh Quảng Trị thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động bán hàng nêu trên với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Công văn số 1765/TCT-KK ngày 08/5/2015 của Tổng cục Thuế gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát tại tỉnh Quảng Trị là đúng quy định, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nghiên cứu hướng dẫn Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1765/TCT-KK nêu trên.

Do Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát đã kê khai và nộp đầy đủ số thuế GTGT phải nộp tại Quảng Bình (bao gồm số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị), Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế GTGT vãng lai phát sinh tại Quảng Trị.

Để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn điều chỉnh số thuế GTGT Công ty đã nộp tại Quảng Bình sang số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị như sau:

– Cục Thuế tỉnh Quảng Bình hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại Quảng Trị từ tháng 02/2013 – 02/2015 đã nộp tại Quảng Bình, từ tài khoản KBNN tỉnh Quảng Bình sang tài khoản KBNN tỉnh Quảng Trị để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

– Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện lập văn bản (không lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS) gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, khi lập văn bản đề nghị cần nêu rõ về lý do chuyển số nộp NSNN, thông tin số tiền đề nghị chuyển từ KBNN tỉnh Quảng Bình sang KBNN tỉnh Quảng Trị để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị có cơ sở hạch toán số đã nộp của người nộp thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO