Hướng dẫn về việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế

04/01/2019 432 lượt xem    

Công văn số: 3807/TCT-KK
V/v trả lời kiến nghị về hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi:

– Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC,
– Cục Thuế thành phố Hà Nội,
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 40/2014/CV-CMCP&T ngày 29/5/2014 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC kiến nghị về việc hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế của Quốc hội số 78/2006/QH11:

1. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

a) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau là hồ sơ của người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật về thuế và các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác.

……………………………………

b) Hồ sơ không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này thì thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2, Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:

“2. Hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế thuộc một trong các trường hợp:

– Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu và thuộc đối tượng, trường hợp được hoàn thuế…

– Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế………………….

– Hàng hóa, dịch vụ trong bộ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định….

– Doanh nghiệp sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

– Hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế nhưng người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế; hoặc có giải trình, bổ sung lần hai nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

1. Việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản theo hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trên thực tế, các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty đã được cơ quan Thuế giải quyết theo phân loại bao gồm cả trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau và kiểm tra trước khi hoàn thuế là đã được thực hiện theo quy định.

2. Trong quá trình cơ quan Thuế thực hiện thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế: Công ty đã chưa đảm bảo việc cung cấp hồ sơ tài liệu cho Đoàn thanh tra, ảnh hưởng đến thời gian thanh tra của cơ quan thuế như:

+ Ngày 15/5/2014, Đoàn Thanh tra có biên bản làm việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, .tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; ngày 27/5/2014, .Công ty có công văn cam kết cung cấp chứng từ gia hạn đến 03/6/2014;

+ Ngày 11/6/2014, Đoàn Thanh tra có biên bản làm việc yêu cầu cung cấp hồ sơ,. tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; ngày 16/6/2014,. Công ty có công văn cam kết cung cấp chứng từ gia hạn đến. 23/6/2014; Công ty chưa cung cấp đủ và được gia hạn đến 04/7/2014;

+ Tiếp theo, ngày 07/7/2014, Công ty có công văn cam kết cung .cấp chứng từ xin gia hạn lần nữa đến 17/7/2014.

Đề nghị Công ty tích cực phối hợp với cơ quan thuế để đảm bảo. việc thực hiện thanh tra đúng thời hạn quy định.

3. Đối với số thuế đề nghị hoàn tại Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào đề nghị hoàn thuế của Chi nhánh Công ty, căn cứ vào cam kết của đơn vị về tính chính xác của hồ sơ gửi kèm đề nghị hoàn thuế và kết quả kiểm tra tại Chi nhánh để giải quyết hoàn thuế cho Chi nhánh Công ty theo quy định. Khi có kết luận thanh tra của Cục Thuế thành phố Hà Nội, nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì thực hiện thu hồi hoàn và xử lý vi phạm về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC; Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO