Hướng dẫn về việc thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường

25/01/2018 679 lượt xem    

Sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cần phải thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ mội trường ra sao? Bài viết sau sẽ Hướng dẫn về việc thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29 tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Qua rà soát việc kê khai thuế của một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, kỳ khai thuế tháng 01/2017, các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai tách riêng theo các chỉ tiêu xăng dầu nhập khẩu bán ra trong nước, xăng dầu sản xuất trong nước ứng với các tiểu mục theo quy định của Mục lục ngân sách. Tuy nhiên, số liệu về sản lượng, số thuế bảo vệ môi trường tại từng chỉ tiêu chưa đúng với tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 nêu trên.

Để đảm bảo công tác hạch toán nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu giữa ngân sách trung ương, ngân sách địa phương phù hợp với quy định, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức làm việc, hướng dẫn các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối trên địa bàn tính thuế, khai, nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:

Trong kỳ tính thuế, trên cơ sở tổng sản lượng xăng, dầu bán ra trong nước thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, người nộp thuế xác định sản lượng xăng, dầu sản xuất bán ra trong nước, sản lượng xăng, dầu nhập khẩu bán ra trong nước theo tỷ lệ % quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính để kê khai vào các chỉ tiêu của tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên phần mềm hỗ trợ kê khai của ngành thuế.

Đối với số thuế bảo vệ môi trường của kỳ tính thuế tháng 01, tháng 2/2017, doanh nghiệp xăng dầu đã khai, nộp Ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC Cục thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định số liệu cần điều chỉnh, lập Giấy đề nghị điều chỉnh theo mẫu số C1-07/NS (quy định tại Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện điều chỉnh số liệu phân chia ngân sách trung ương, ngân sách địa phương phù hợp với tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016.

Ví dụ liên quan:

Ví dụ: Tháng 03/2017, Doanh nghiệp xăng dầu xác định tổng sản lượng xăng bán ra trong nước là 1.000.000 lít. Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 thì sản lượng xăng sản xuất, bán ra trong nước tháng 03/2017 là: 1.000.000 x 37,2%= 372.000 lít (doanh nghiệp khai vào mục “Thu từ xăng sản xuất trong nước” trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường của phần mềm hỗ trợ kê khai); sản lượng xăng nhập khẩu, bán ra trong nước tháng 03/2017 là: 1.000.000 x 62,8%= 628.000 lít (doanh nghiệp khai vào mục “Thu từ xăng nhập khẩu để bán trong nước” trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường của phần mềm hỗ trợ kê khai).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO