Hướng dẫn về việc thực hiện hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng

06/02/2018 708 lượt xem    

Công văn số: 3997/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

 

Kính gửi: Công ty cổ phần PICO
(Địa chỉ: số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0102018260)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14062017/PICO ngày 14/06/2017 của Công ty Cổ phần PICO về việc thực hiện hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo nội dung trình bày của Công ty cổ phần PICO, Công ty đang có kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh bán hàng, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý HĐĐT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính Phủ “Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2017”, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử và dự kiến áp dụng từ năm 2018 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ. Dự thảo Nghị định sẽ được đăng tải công khai trên Website của Chính Phủ, Bộ Tài chính để gửi lấy ý kiến rộng rãi theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty cổ phần PICO được biết để chuẩn bị ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định và chuẩn bị kế hoạch triển khai thực hiện hóa đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định của Chính Phủ khi ban hành./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO