Hướng dẫn về việc thay đổi địa chỉ ghi trên hóa đơn điện tử

16/03/2018 616 lượt xem    

Trường hợp Công ty Điện lực Kiên Giang đã phát hành 427.632 hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh điện từ ngày 26/5/2015 đến ngày 07/7/2015 chưa được bổ sung chữ “Việt Nam” vào tiêu thức địa chỉ người bán theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi thì Công ty phải đảm bảo các điều kiện gì để các hóa đơn này là hóa đơn hợp pháp và người sử dụng điện nhận các hóa đơn này được kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3398/TCT-DNL, ngày 21 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

“…

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)…”

Tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 732/CT-TTHT ngày 27/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi địa chỉ ghi trên hóa đơn điện tử của Công ty Điện lực Kiên Giang. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Điện lực Kiên Giang thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát hành 427.632 hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh điện từ ngày 26/5/2015 đến ngày 07/7/2015 chưa được bổ sung chữ “Việt Nam” vào tiêu thức địa chỉ người bán theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi nhưng nếu các thông tin trên hóa đơn điện tử vẫn đảm bảo xác định được chính xác người mua, người bán và đảm bảo thỏa mãn các điều kiện tại Khoản 3, Điểm 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên thì các hóa đơn này là hóa đơn hợp pháp, người sử dụng điện nhận các hóa đơn này được kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO