Hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền thuê đất

03/01/2020 1031 lượt xem    

Công văn Số: 4657/TCT-CS

V/v miễn, giảm tiền thuê đất

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
Trả lời công văn số 644/CT-NVDTPC ngày 30/5/2019 về miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 • Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 163 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 163. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng

1. Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu đã xác định, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng được quản lý và sử dụng theo quy định sau đây:
a) Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản;
b) Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản;
c) Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản.
2. Việc khai thác, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định; phải tuân theo quy định về kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường; không làm cản trở dòng chảy tự nhiên; không gây cản trở giao thông đường thủy.”
 • Tại Khoản 39 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định:

39. Bổ sung Điều 57a như sau:

“Điều 57a. Đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, hồ thủy lợi

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho thuê đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi để kết hợp sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản theo thẩm quyền quy định tại Điều 59 của Luật đất đai.
 2. Việc khai thác, sử dụng đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi vào mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định và phải tuân theo quy định của các pháp luật khác có liên quan.
 3. Thời hạn cho thuê đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, hồ thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất quyết định nhưng không quá 50 năm.”
Ngày 15/09/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 4007/BTNMT-TCQLĐĐ v/v sử dụng đất của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã, 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT và việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tại Mục 2 của công văn đã hướng dẫn:

“2. Về việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện

Đất lòng hồ thủy điện được xác định là đất có mặt nước chuyên dùng theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 163 của Luật Đất đai thì Nhà nước không thực hiện việc cho Tập đoàn điện lực Việt Nam thuê đất đối với đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện mà thực hiện giao quản lý để kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản….”
Như vậy, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng, cho thuê đất có mặt nước chuyên dùng là lòng hồ thủy điện; ngày 30/5/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2347/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Sơn La về vấn đề này. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến chế độ cho thuê cũng như việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Liên hệ tư vấn miễn phí

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO