Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán

10/02/2018 653 lượt xem    

Thu nhập từ thừa kế chứng khoán

Đối với phần giá trị thừa kế là chứng khoán mà các cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật thì cá nhân nhận thừa kế thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN từ thừa kế, có phải phân biệt chứng khoán đã đăng ký chuyển quyền với chưa đăng ký chuyển quyền? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4217/TCT-TNCN, ngày 15 tháng 09 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 5577/CT-TNCN ngày 16/06/2016 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về các kiến nghị thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết:

1/ Đối với kiến nghị 1,2 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền khi sửa đổi thông tư về thuế TNCN và thông tư về quản lý thuế.

2/ Đối với kiến nghị 3 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về phân chia di sản thừa kế

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2852/TCT-TNCN ngày 15/7/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định, như vậy:

Đối với phần giá trị thừa kế là chứng khoán mà các cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật thì cá nhân nhận thừa kế thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN từ thừa kế, không phân biệt chứng khoán đã đăng ký chuyển quyền hay chưa đăng ký chuyển quyền. Cá nhân được cho tặng chứng khoán thực hiện kê khai nộp thuế TNCN từ quà tặng là chứng khoán.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO