Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận tải  

10/03/2018 568 lượt xem    

Những vấn đề về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận tải quốc tế và nội địa cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1111/TCT-CS,  ngày 31 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 1c Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 01/CV-2015 ngày 13/01/2015 của DNTN Huỳnh Song Minh về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận tải (bản photocopy đính kèm). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để DNTN Huỳnh Song Minh được biết:

Theo doanh nghiệp phản ánh tại công văn số 01/CV-2015 thì năm 2013 Cục Thuế tỉnh An Giang có công văn số 2004/CT-TTHT ngày 20/11/2013 trả lời HTX Thủy bộ Đồng Phát là doanh nghiệp ký hợp đồng vận tải từ Việt Nam sang Campuchia với DNTN Huỳnh Song Minh về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế, theo đó DNTN Huỳnh Song Minh đã thực hiện theo công văn số 2004/CT-TTHT nêu trên.

Tuy nhiên, năm 2014 Cục Thuế tỉnh An Giang có Thông báo số 2908/TB-CT ngày 17/11/2014 thông báo DNTN Huỳnh Song Minh không được hoàn thuế vì các hợp đồng vận tải DNTN Huỳnh Song Minh ký với HTX Thủy bộ Đồng Phát, Công ty CP Vận tải Vinacam và Chi nhánh Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long tại TP.Hồ Chí Minh là vận tải nội địa.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ quy định tại khoản 1c Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT để xử lý theo quy định, trường hợp còn có vướng mắc thì có báo cáo cụ thể và có ý kiến đề xuất kèm theo tài liệu liên quan về Tổng cục để giải quyết theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO