Hướng dẫn về thực hiện hóa đơn GTGT với vật tư thiết bị mua sắm tập trung

02/01/2019 651 lượt xem    

Công văn số: 3106/TCT-DNL

 V/v thực hiện hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Trả lời công văn số 1872/EVN NPC-TCKT ngày 30/5/2014 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Tổng công ty) về việc thực hiện hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị mua sắm tập trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa; dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên; trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa; dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.” Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thì Tổng công ty thực hiện mua sắm tập trung một số vật tư thiết bị (VTTB) sau đó cấp cho các công ty điện lực trực thuộc để phục vụ sản xuất kinh doanh điện. Việc mua sắm tập trung vật tư thiết bị đảm bảo cạnh tranh về giá; tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất; kiểm soát được chất lượng và là những mặt hàng chủ chốt Tổng công ty phải quản lý tập trung.

Căn cứ quy định trên và để phù hợp với đặc thù kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, trường hợp Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khi thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp mua sắm VTTB tập trung nhưng giao cho các công ty điện lực trực thuộc (là đơn vị hạch toán phụ thuộc) nhận và sử dụng VTTB phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp VTTB lập hóa đơn GTGT giao cho công ty điện lực trực thuộc (hóa đơn GTGT mang tên và mã số thuế của công ty điện lực trực thuộc) thì công ty điện lực trực thuộc được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu việc giao hàng, lập hóa đơn cho công ty điện lực trực thuộc và việc thanh toán tiền hàng được quy định tại hợp đồng mua bán VTTB và đảm bảo các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được biết và thực hiện./.  

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com || www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO