Hướng dẫn về chứng từ thu lãi tiền vay đối với ngân hàng

26/12/2018 821 lượt xem    

Công văn số 1332/TCT-DNL

V/v Chứng từ thu lãi tiền vay

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

TCT nhận được công văn số 818/TGĐ-NHCT10 ngày 15/01/2014 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) vướng mắc:

Về chứng từ thu lãi tiền vay.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 2đ Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC quy định:

Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng …; hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC quy định:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày; kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC

Hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn:

“Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

…b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì sản phẩm theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này”.

Căn cứ công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“… Trường hợp các chứng từ thu phí trong hoạt động dịch vụ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng là các chứng từ giao dịch được in từ trong hệ thống và các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế:

– Thông tin giao dịch;

– Thông tin phí đã được xây dựng trong chương trình giao dịch;

– Khi hoàn thành giao dịch chứng từ hiển thị nội dung giao dịch;

– Các tiêu chí cần thiết theo quy định của chế độ chứng từ;

– Thông tin về thuế (số tiền giao dịch; thuế suất; tiền thuế GTGT; tổng số tiền thanh toán thực hiện phát sinh thu phí dịch vụ)

đã hiển thị đầy đủ trên chứng từ, trên mỗi một chứng từ có một tham chiếu giao dịch xác định đảm bảo tính duy nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng được yêu cầu quản lý và phù hợp với mục tiêu tăng cường sự chủ động cho doanh nghiệp thì các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng được sử dụng chứng từ giao dịch hiện hành kiêm hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng với tên gọi “Chứng từ giao dịch”…”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã sử dụng chứng từ thu lãi tiền vay được in ra từ hệ thống và trên chứng từ thể hiện được thông tin giao dịch và đảm bảo tính duy nhất trên toàn hệ thống thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được sử dụng chứng từ này để hạch toán, trả cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam bị xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thực hiện Thông báo phát hành bổ sung chứng từ thu lãi tiền vay theo đúng quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với khách hàng sử dụng chứng từ thanh toán lãi tiền vay mà khoản vay đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đã thực hiện kê khai đầy đủ theo quy định thì khách hàng được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO