Hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN

02/01/2019 530 lượt xem    

Công văn số 3027/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai
(Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, P.Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)

 

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển số 393/PC-VPCP ngày 20/6/2014 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời công văn số 89/CV-GHC ngày 17/6/2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai; đồng thời Tổng cục Thuế nhận được công văn số 99/CV-GHC ngày 01/7/2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Liên quan đối với nội dung hỏi tại công văn số 89/CV-GHC ngày 17/6/2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai:

Tại Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5. Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014 .

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

c) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

…”

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai dự kiến tiến hành đầu tư thêm một dự án khác thì Công ty căn cứ vào hướng dẫn nêu trên tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định trên cơ sở điều kiện thực tế đáp ứng của dự án đầu tư.

2) Liên quan đối với nội dung hỏi tại công văn số 99/CV-GHC ngày 01/7/2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, ngày 11/3/2014 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 755/TCT-CS gửi Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai trả lời về chính sách thuế. Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 755/TCT-CS nêu trên.

Ngoài ra, liên quan đến chính sách ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013, hiện nay Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ để báo cáo Quốc Hội về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Tài chính kiến nghị trình các cấp có thẩm quyền cho phép: Đối với những doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 mà trong quá trình sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO