Hướng dẫn về các nghĩa vụ thuế liên quan đến các dự án ODA

02/01/2019 810 lượt xem    

Công văn số 2911/TCT-CS

V/v nghĩa vụ thuế liên quan đến các dự án ODA.

 

Kính gửi: Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Số 6, đường 3/2, phường 8, TP Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 137/TN&PTĐT ngày 6/3/2014 của Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến các dự án ODA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục VI Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Đối với các dự án ODA được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kết thúc dự án.”

Tại Mục II Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với dự án ODA hướng dẫn về các loại thuế áp dụng khi thực hiện dự án ODA.

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005; Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009; Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010; Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế.

Tại điểm 1 công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA hướng dẫn về việc lập kế hoạch tài chính.

Căn cứ các quy định trên thì:

1. Các loại thuế áp dụng đối với dự án ODA:

Căn cứ theo Quyết định số 2522/QĐ-UB ngày 22/3/2001 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu gom, xử lý và thoát nước TP Vũng Tàu; Quyết định số 754/QĐ-UB ngày 10/3/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Thu gom, xử lý và thoát nước TP Vũng Tàu; Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu.

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UB ngày 18/5/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu, Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 5/11/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa.

Dự án thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu do Chính Phủ Pháp tài trợ; Dự án thu gom, xử lý nước thải thị xã Bà Rịa do Chính phủ liên bang Thụy Sỹ tài trợ được phê duyệt vào thời điểm Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì các loại thuế áp dụng đối với dự án ODA bao gồm: thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế Thu nhập cá nhân); thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế đối với nhà thầu nước ngoài xây lắp công trình; cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các dự án ODA; các loại thuế, phí và lệ phí khác (nếu có).

2. Nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA

Căn cứ vào từng thời điểm ký hợp đồng; Nhà thầu nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại:

Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài:

Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005; Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009; Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010; Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 nêu trên.

Do tại công văn số 137/TN&PTĐT nêu trên không nêu rõ nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế theo phương pháp gì, vì vậy căn cứ theo các Thông tư hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nêu trên thì:

+ Bên Việt Nam ký hợp đồng với các Nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu nước ngoài nếu Nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu.

+ Nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế, hoặc đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thì Nhà thầu nước ngoài trực tiếp thực hiện việc khai thuế, nộp thuế khi thực hiện các Hợp đồng thầu.

Thủ tục khai, nộp thuế của người nộp thuế khi thực hiện dự án ODA áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam ký với Chính phủ Pháp; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam ký với Chính phủ Thụy Sỹ thì thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

3. Nguồn vốn để nộp thuế

Khi lập kế hoạch tài chính, Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR – VT phải

 1. Xác định các loại thuế
 • Thuế Nhập khẩu
 • Thuế Giá trị gia tăng
 • Thuế Tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp không phải nộp thuế NK, GTGT, TTĐB hoặc được hoàn thuế GTGT

2.Lập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn nộp thuế phát sinh nêu trên trình cơ quan chủ quản dự án ODA

– Riêng đối với các khoản thuế trực thu như thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu; thuế  TNCN của các cá nhân làm việc cho nhà thầu là các khoản thu đối với các đối tượng có thu nhập. Vì vậy, về nguyên tắc các khoản thuế nêu trên sẽ được kết cấu trong giá thầu của các nhà thầu hoặc chi phí tiền lương trả cho các cá nhân, vốn đối ứng không được dùng để trả các khoản thuế trực thu này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR – VT được biết. Đề nghị Công ty TN&PT đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO