Hướng dẫn trường hợp ủy quyền lập hóa đơn khi bán hàng 

07/03/2018 619 lượt xem    

Công văn số: 992/TCT-DNL

 ủy quyền lập hóa đơn.

Kính gửi: Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công văn số 567/TKV-KT ngày 02/02/2015 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc đề nghị hướng dẫn trường hợp ủy quyền lập hóa đơn khi bán hàng. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 567/TKV-KT ngày 02/02/2015 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc đề nghị hướng dẫn trường hợp ủy quyền lập hóa đơn khi bán hàng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các Công ty kho vận thuộc Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam có thành lập các cơ sở tại nhiều địa bàn trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh than của Công ty nhưng Giám đốc và Kế toán trưởng của các Công ty không ký và đóng dấu vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giao cho khách hàng thì thực hiện ủy quyền cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn giao cho khách hàng theo đúng hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.   Chúc các bạn thành công! Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com  
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO