Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với quặng Apatit loại 3

11/01/2019 1369 lượt xem    

Công văn số 17092/BTC-TCT

V/v Tính thuế Tài nguyên đối với quặng Apatit

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lào Cai

Bộ Tài chính nhận được: Công văn 9080/BCT-CNNg ngày 16/9/2014 của Bộ Công thương, công văn số 2199/CT-TTHT ngày 23/9/2014 của Cục thuế tỉnh Lào Cai nêu vướng mắc về việc tính thuế tài nguyên đối với quặng tuyển được chế biến từ quặng Apatit loại 3.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 2 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của BTC quy định đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi:

  •  Đất liền
  •  Hải đảo
  •  Nội thủy, lãnh hải
  •  Vùng đặc quyền kinh tế
  •  Thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán

của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 105/2010/TT-BTC quy định:

“Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế tài nguyên và được xác định như sau:

1. Đối với tài nguyên khai thác xác định được:

  •  Số lượng;
  •  Trọng lượng hoặc
  •  Khối lượng

thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế”.

 

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC quy định giá tính thuế tài nguyên như sau:

“4.

– Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định

– Tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập

nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định cho từng thời kỳ để tính thuế tài nguyên”.

Theo ý kiến của Bộ Công thương thì quặng tuyển Apatit của Công ty Apatit Lào Cai là sản phẩm được chế biến từ quặng loại 3, nhưng có thành phần thay đổi lớn so với thành phần ban đầu của quặng loại 3, vì vậy, có thể xác định quặng tuyển là sản phẩm khác so với quặng loại 3. Theo quy định về đối tượng chịu thuế tại Thông tư số 105/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính thì việc tính thuế tài nguyên đối với quặng Apatit loại 3 là phù hợp.

Việc tính tài nguyên căn cứ

– Sản lượng

– Giá tính thuế

sản phẩm quặng Apatit loại 3 do Công ty Apatit Lào Cai khai thác hoàn toàn xác định được sản lượng ở khâu khai thác nên có thể xác định được sản lượng tính thuế

Quặng Apatit loại 3 Công ty không bán ra mà chỉ làm nguyên liệu cho nhà máy tuyển để chế biến thành quặng tuyển nên cần quy định về giá tính thuế.

Để giảm thiểu thiệt thòi cho doanh nghiệp, đảm bảo sự bình đẳng về thuế tài nguyên giữa quặng loại 3 nguyên khai và quặng loại 3 qua chế biến, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về việc khuyến khích chế biến sâu khoáng sản và đảm bảo việc thu thuế tài nguyên đúng đối tượng chịu thuế quy định của Luật thuế Tài nguyên, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Lào Cai ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm quặng Apatit loại 3.

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Ủy ban./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO