Hướng dẫn tính thuế GTGT của Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh

21/03/2018 728 lượt xem    

Công văn 28/TCT-CS

V/v: thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5841/CT-TTHT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn đối tượng áp dụng thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp như sau:

“2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập; trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.

Tại điểm c, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ hướng dẫn đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“c) Tổ chức kinh doanh; doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 5841/CT-TTHT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp nếu Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh là doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 có mua sắm tài sản trên một tỷ, nhưng do doanh nghiệp mới thành lập chưa xác định được quy mô (doanh số) theo năm, không có nhu cầu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 5841/CT-TTHT ngày 23/12/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết. Trong quá trình thực hiện, Cục thuế cần tiếp tục rà soát để có giải pháp quản lý thuế phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Đồng thời phản ánh kịp thời vướng mắc phát sinh để Tổng cục Thuế báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp./.

Chúc các bạn thành công!

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO