Hướng dẫn tiêu thức dấu, chữ ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy

05/02/2018 535 lượt xem    

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hướng dẫn tiêu thức dấu, chữ ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy theo Công văn Số: 3279/TCT-DNL ngày 21 tháng 07 năm 2016 V/v: Hướng dẫn tiêu thức dấu, chữ ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy.

Tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

“Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”

– Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”.

Công văn số 2782/CT-HCQTTVAC ngày 27/6/2016 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việc hướng dẫn tiêu thức dấu, chữ ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy.

Căn cứ quy định nêu trên Tổng cục thuế giao Cục Thuế TP Đà Nẵng xem xét trường hợp của Công ty CP Cao su Đà Nẵng để có văn bản hướng dẫn Công ty về tiêu thức chữ ký, dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO