Hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ

09/01/2019 749 lượt xem    

Công văn số: 5687/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
(Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q. 7, Tp.Hồ Chí Minh)

 

 

Trả lời công văn số số 0664/2016/FA ngày 24/08/2016 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) về thuế GTGT đối với các khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ điểm đ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ quy định trên và hồ sơ hợp đồng đại lý bảo hiểm gửi kèm công văn số 0664/2016/FA ngày 24/08/2016 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), trường hợp Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) ký hợp đồng đại lý bảo hiểm nhân thọ phân phối qua các ngân hàng thương mại (sau đây gọi là các đại lý bảo hiểm) để thực hiện các hoạt động tiếp thị, phân phối, chào bán các sản phẩm bảo hiểm của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) thì:

– Hoa hồng đại lý bảo hiểm thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

– Khoản chi phí quản lý đại lý (bao gồm chi phí tuyển dụng, quản lý và đào tạo đại lý) mà các đại lý bảo hiểm nhận để thực hiện cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%;

– Về nội dung tương tự hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản thưởng doanh số theo quý và theo năm dựa trên kết quả ngân hàng đạt được theo thỏa thuận, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1417/TCT-CS ngày 15/04/2015 hướng dẫn cụ thể (gửi kèm bản photocopy công văn số 1417/TCT-CS).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) được biết.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO