Hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ đào tạo

10/02/2018 735 lượt xem    

Trường hợp Tổng công ty hạ tầng mạng ký hợp đồng mua thiết bị viễn thông với Nhà thầu nước ngoài trong đó bao gồm dịch vụ đào tạo để vận hành hệ thống thiết bị do Nhà thầu cung cấp thì phải đảm bảo những điều kiện gì để được công nhận là đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4177/TCT-DNL , ngày 14 tháng 9 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

“4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 36944/CT-HTr của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc về việc thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ đào tạo theo Thông tư số103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty hạ tầng mạng ký hợp đồng mua thiết bị viễn thông với Nhà thầu nước ngoài trong đó bao gồm dịch vụ đào tạo để vận hành hệ thống thiết bị do Nhà thầu cung cấp, nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh dịch vụ đào tạo được thực hiện ở nước ngoài và giá trị đào tạo được tách riêng tại hợp đồng thì giá trị dịch vụ đào tạo ở nước ngoài (trừ đào tạo trực tuyến) thuộc đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO