Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử và ủy quyền duyệt HĐĐT

12/01/2019 770 lượt xem    

Công văn số 4801/TCT-DNL

Vv Hóa đơn điện tử

 

Kính gửi:

– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hà Nội;
– Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 09/10/2018 của Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh thành phố Hà Nội (Ngân hàng MUFG) kiến nghị về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời điểm lập HĐĐT:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

..Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền….”

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về lập hóa đơn điện tử:

“Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định…”

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định HĐĐT phải có các nội dung sau:

“…Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.

Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…”

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu tính thuế như sau:

“Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua…”

 

Căn cứ quy định nêu trên; thời điểm lập HĐĐT đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là:

  •  Ngày hoàn thành cung ứng dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền, hay chưa thu được tiền và
  •  HĐĐT được thiết lập đầy đủ các thông tin theo quy định.

Khách hàng của Ngân hàng căn cứ vào các thông tin trên HĐĐT để kê khai khấu trừ thuế GTGT; và kê khai tính thuế TNDN theo quy định.

2. Ủy quyền duyệt hóa đơn điện tử:

Tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử quy định:

“Tổ chức khởi tạo HĐ điện tử trước khi khởi tạo HĐ điện tử phải ra quyết định áp dụng HĐ điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

….Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

 

Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý luân chuyển; và lưu trữ dữ liệu HĐ điện tử trong nội bộ tổ chức; bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Đối với việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử; đề nghị Ngân hàng MUFG thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Do đó, khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành; đề nghị Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO