Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam

06/02/2018 665 lượt xem    

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo công văn 4013/TCT-CS của tổng cục thuế trả lời công văn  06/TLS-HDDT ngày 14/06/2017 của Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam

Ngày 12/06/2017, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 5417/CT-KT2 ngày 12/06/2017 trả lời Chi nhánh Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam là phù hợp.

 

Đề nghị Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam thực hiện theo công văn số 5417/CT-KT2ngày 12/06/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO