Hướng dẫn thắc mắc về hóa đơn phí bảo hiểm cho khách hàng

05/01/2019 850 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 3900/TCT-CS
V/v hóa đơn, chứng từ.

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng
(Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM)

 

Trả lời công văn số 35/2014/PHL-CV ngày 24/6/2014 của Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng vướng mắc về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Giữ hộ hóa đơn phí bảo hiểm cho khách hàng:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 3604/CT-TTHT ngày 16/5/2014, cụ thể: Trường hợp Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và tái bảo hiểm) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì khi thu phí Công ty phải lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng theo quy định. Việc khách hàng đã ký nhận hóa đơn (chứng từ gốc để làm căn cứ hạch toán kế toán, kê khai thuế) sau đó có văn bản ủy quyền cho Công ty giữ hộ không thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của cơ quan thuế.

2. Hóa đơn chứng từ trong trường hợp thu hộ phí bảo hiểm:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 1331/BTC-CST ngày 25/01/2013 trả lời Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (bản photo công văn kèm theo).

3. Xuất hóa đơn khi tăng, giảm phí bảo hiểm:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót, hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm e, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp giảm phí bảo hiểm.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng thu phí bảo hiểm và lập hóa đơn cho khách hàng nhưng vì lý do khách quan tăng hoặc giảm phí bảo hiểm cho khách hàng thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và Điểm e, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính.

4. Xuất hóa đơn khi mua hàng khuyến mại hỗ trợ đại lý có thu tiền:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn.

Trường hợp, Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng mua hàng hóa như: bút, cặp sách, áo mưa… sau đó hỗ trợ cho đại lý bảo hiểm có thu tiền thì Công ty phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa cho đại lý bảo hiểm theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO