Hướng dẫn TH sử dụng HĐ đặt in, in trong thời gian chuyển sang HĐ điện tử

15/01/2019 634 lượt xem    

Công văn số 4311/TCT-CS

V/v hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Ngày 09/10/2018, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang có công văn số 2925/CT-TTHT trả lời Công ty Bảo hiểm PIJICO về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Về nội dung này, TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định hiệu lực thi hành:

“3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định:

– Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và

– Số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014

của Chính phủ quy định về HĐ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử;

– Không có mã của cơ quan thuế hoặc

– Đã đăng ký áp dụng HĐ điện tử có mã của cơ quan thuế

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng HĐ điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành HĐ đặt in, HĐ tự in, hoặc đã mua HĐ của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì:

– Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020

– Thực hiện các thủ tục về hóa đơn

theo quy định tại các Nghị định:

– Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và

– Số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014

của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ….

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.”

Căn cứ các quy định trên:

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp kể từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty Bảo hiểm PIJICO sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO