Hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ và về thuế GTGT

21/12/2018 685 lượt xem    

Công văn số 795/TCT-CS ngày 13/03/2014

V/v sử dụng hóa đơn, chứng từ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 671/CT-TTHT ngày 21/06/2013 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được; tiền chuyển nhượng quyền phát thải; và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được; tiền chuyển nhượng quyền phát thải; và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu…”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với hướng xử lý của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nêu tại công văn số 671/CT-TTHT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO