Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử ở doanh nghiệp

14/01/2019 859 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 2971/TCT-CS
v/v hóa đơn điện tử

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giải pháp doanh nghiệp VES Việt Nam
(Địa chỉ: Nhà số 6, Tổ 13, Nhân Mỹ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 5187/VPCP-ĐMDN ngày 02/06/2018 của Văn phòng Chính Phủ chuyển kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Ngọc – Công ty CP Giải pháp doanh nghiệp VES Việt Nam về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng BTC công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính thì thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn hóa đơn điện tử đã được cơ quan Thuế hỗ trợ thực hiện qua phương thức điện tử.

Theo đó các tổ chức, doanh nghiệp có thể gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử qua phương thức điện tử.

2. Quyết định số 2497/QĐ-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng BTC phê duyệt Đề án phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực:

– Tài chính

– Chứng khoán

– Xuất khẩu

– Nhập khẩu hàng hóa;

hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp trong đó có nội dung về việc nghiên cứu sửa đổi về thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn.

Lộ trình của Đề án cho giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

3. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của BTC sửa đổi, bổ sung TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC hướng dẫn về việc thông báo phát hành hóa đơn.

Theo đó thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Cụ thể:

– Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC thì doanh nghiệp thực hiện gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì:

– Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết

– Tổ chức có trách nhiệm Điều chỉnh để thông báo phát hành mới

Trường hợp Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì:

(i) TCT có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của TCT để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức

(ii) Tổ chức được sử dụng hóa đơn điện tử hai (02) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Tổng cục Thuế có ý kiến để Ông Nguyễn Văn Ngọc – Công ty CP Giải pháp doanh nghiệp VES Việt Nam được biết và thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO