Hướng dẫn lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản

27/12/2018 480 lượt xem    

Công văn số 1739/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2199/CT-HTr ngày 23/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi

Về việc đầu tư tài sản của nhà thầu sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu của Công ty Sungshin Cement Co.Ltd Hàn Quốc

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm n Khoản 2 Điều 7:

– Quy chế quản lý hoạt động của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ:

– Quy định nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành công trình.

Căn cứ Tiết b.1, Điểm 2.15 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ đối với:

– Tài sản góp vốn

– Tài sản điều chuyển

Căn cứ Điểm a Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

Theo quy định trên, trường hợp Nhà thầu Sungshin Cement Co.,Ltd khi hoàn thành công trình tại Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại:

– Quy chế quản lý hoạt động của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi mang tài sản còn lại của Nhà thầu Sungshin góp vốn vào doanh nghiệp khác thì các bên tham gia phải thực hiện việc đánh giá lại tài sản trước khi góp vốn và nộp thuế TNDN theo quy định.

Đối với tài sản đem góp vốn thì Nhà thầu Sungshin thực hiện theo quy định tại:

– Điều 5 Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

– Điểm 2.15 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO