Hướng dẫn kê khai và xử lý vi phạm thuế đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng dự án

07/01/2019 541 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4440/TCT-KK

V/v hướng dẫn kê khai và xử lý vi phạm pháp luật thuế đi với việc chuyển nhượng dự án của DNTN Vạn Thông

 

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

 

Trả lời công văn số 2460/CT-TTr ngày 07/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Về việc báo cáo các vi phạm về pháp luật thuế của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông.

Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 20/5/2011 DNTN Vạn Thông ký với Công ty CP Nông trường NIVL Hợp đồng s01/HĐKT/2011.

Theo đó DNTN Vạn Thông nhận chuyển nhượng (mua lại) dự án trng ngô, mía với diện tích 1.529,9 ha tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh từ Công ty CP Nông trường NIVL.

Trị giá chuyn nhượng của dự án là tương đương 7.000.000 USD.

Ngày 19/8/2011, DNTN Vạn Thông đã ký Hợp đồng số 15/HĐHT với Công ty TNHH Hưng Thịnh, với nội dung: hai bên hợp tác kinh doanh, Công ty Hưng Thịnh thay DNTN Vạn Thông tiếp tục thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của DNTN Vạn Thông tại Hợp đồng số 01/HĐKT/2011 nêu trên (trả tiền theo tiến độ cho Công ty CP Nông trường NIVL).

Sau đó, ngày 26/9/2011 DNTN Vạn Thông và Công ty CP Nông trường NIVL ký Phụ lục số 04 (gắn liền với Hợp đồng s 01/HĐKT/2011 nêu trên) với nội dung: Công ty CP Nông trường NIVL (bên A) và DNTN Vạn Thông (bên B) đồng ý để Công ty TNHH Hưng Thịnh thay cho DNTN Vạn Thông tiếp tục thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của bên B trong hợp đồng số 01/HĐKT/2011 và Công ty TNHH Hưng Thịnh được trực tiếp tiếp quản, nhận bàn giao dự án, quản lý khai thác dự án. Thực chất bằng Phụ lục này, DNTN Vạn Thông đã chuyển nhượng dự án của mình (tại Hợp đồng số 01/HĐKT/2011) sang cho Công ty TNHH Hưng Thịnh và đã được Công ty CP Nông trường NIVL (bên A) đồng ý.

Để thực hiện hợp đồng đã ký kết, Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thực hiện việc thanh toán như sau: trả cho Công ty CP Nông trường NIVL số tiền tổng cộng tương đương với 7.000.000 USD theo Hợp đồng s 01/HĐKT/2011 và trả cho DNTN Vạn Thông số tiền chênh lệch còn lại tương đương 1.500.000 USD theo Hợp đồng số 15/HĐHT (bằng 32.005.752.000 đồng).

Đối với số tiền Công ty TNHH Hưng Thịnh thanh toán cho DNTN Vạn Thông, căn cứ vào thực tế, tại Bản án số 02/2013/KDTM-ST ngày 10/5/2013 Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xác nhận:

– Đến ngày 28/9/2011 Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thanh toán cho DNTN Vạn Thông số tiền là 15.417.000.000 đồng.

– Đến ngày 19/3/2013 DNTN Vạn Thông có công văn số 09/CV-ĐN gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xác nhận: Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thanh toán 10.588.752.000 đồng cho các ông Lê Thành, Thái Vũ Hòa, Phan Diên Vỹ, là những người đã được DNTN Vạn Thông xác nhận là đại diện nhận tiền cho DNTN Vạn Thông. Như vậy số tiền này DNTN Vạn Thông xác nhận là đã nhận.

– Ngày 21/6/2013 Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thanh toán nốt cho DNTN Vạn Thông stiền là 6.000.000.000 đồng (theo kết luận tại Bản án s 02/2013/KDTM-ST ngày 10/5/2013). Như vậy, tổng cộng Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thanh toán cho DNTN Vạn Thông tổng số tiền là 32.005.752.000 đồng.

Căn cứ thực tế: Hợp đồng số 15/HĐHT ngày 19/8/2011 là do DNTN Vạn Thông trực tiếp ký với Công ty TNHH Hưng Thịnh (không phải là các cá nhân ký với Công ty TNHH Hưng Thịnh). Công ty TNHH Hưng Thịnh trả tiền cho DNTN Vạn Thông 32.005.752.000 đồng. Đây là thu nhập của DNTN Vạn Thông từ hoạt động chuyển nhượng lại quyền mua dự án của Công ty CP Nông trường NIVL. Do vậy, DNTN Vạn Thông phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với khoản thu nhập này.

Ngoài ra:

– Theo quyết định tại Bản án s 02/2013/KDTM-ST ngày 10/5/2013 của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh thì các tranh chấp giữa các cá nhân ông Lê Thành, Thái Vũ Hòa, Phan Diên Vỹ và bà Phan Hòa Băng Tuyền là về vấn đề tỷ lệ góp vốn (là cơ sở để chia lợi nhuận), không liên quan đến thu nhập của DNTN Vạn Thông (vấn đề chia lợi nhuận giữa các cá nhân phải thực hiện trên số thu nhập còn lại sau khi đã nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật). Các tranh chấp cá nhân này đã được Tòa án quyết định: nếu các cá nhân ông Lê Thành, Thái Vũ Hòa, Phan Diên Vỹ có đơn khởi kiện DNTN Vạn Thông thì Tòa sẽ xét xử bằng một vụ án khác.

– Tại Bản án số 02/2013/KDTM-ST cũng nêu việc các bên đồng ý với kết luận: Công ty TNHH Hưng Thịnh có trách nhiệm trả cho DNTN Vạn Thông số tiền còn thiếu là 6.000.000.000 đồng (sau khi Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thanh toán cho DNTN Vạn Thông số tiền 26.005.752.000 đồng). Như vậy, sau khi Công ty TNHH Hưng Thịnh thanh toán tiền cho DNTN Vạn Thông, các bên đã đồng ý để Công ty TNHH Hưng Thịnh trực tiếp ký lại hợp đồng với Công ty CP Nông trường NIVL mà không cần thông qua DNTN Vạn Thông nữa. Như vậy, việc DNTN Vạn Thông chuyển nhượng dự án của mình (tại Hợp đồng số 01/HĐKT/2011) sang cho Công ty TNHH Hưng Thịnh là có thực. Công ty TNHH Hưng Thịnh đã trả tiền cho Công ty CP Nông trường NIVL cũng như DNTN Vạn Thông như nêu trên, và Công ty TNHH Hưng Thịnh đã ký lại hợp đồng trực tiếp với Công ty CP Nông trường NIVL. Hiện tại Công ty TNHH Hưng Thịnh đã tiếp quản, quản lý, khai thác trên diện tích đất theo hợp đồng đã ký này với Công ty CP Nông trường NIVL.

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm giải thích rõ cho DNTN Vạn Thông việc kê khai, nộp thuế đối với khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ Công ty Hưng Thịnh như nêu trên, và thực hiện việc quản lý, hướng dẫn đôn đốc DNTN Vạn Thông thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với khoản thu nhập này. Đng thi, thực hiện việc xử phạt các vi phạm của DNTN Vạn Thông theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO