Hướng dẫn kê khai thuế khi lập hóa đơn GTGT

28/04/2021 682 lượt xem    

Công văn số: 10143/CTHN-TTHT
V/v xuất hóa đơn GTGT

Trả lời công văn số 49/2021/CV-CNHN nhận ngày 17/3/2021 của Chi nhánh Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản – Vissan Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) về xuất hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Tại khoản 1 Điều 5 hướng dẫn trường hợp không phải kê khai nộp thuế như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng:

 • Tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)
 • Tiền thưởng
 • Tiền hỗ trợ
 • Tiền chuyển nhượng quyền phát thải
 • Các khoản thu tài chính khác

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về:

 • Bồi thường
 • Tiền thưởng
 • Tiền hỗ trợ nhận được
 • Tiền chuyển nhượng quyền phát thải
 • Các khoản thu tài chính khác

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền:

Căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì

Phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hướng dẫn kê khai thuế để lập hóa đơn GTGT

Ví dụ 15: Công ty CP Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền:

 • Trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.
 • Trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.”

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn về Thuế Giá trị gia tăng và quản lý Thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tại Khoản 7 Điều 3 quy định:

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp:

 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo
 • Hàng mẫu
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng, để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động
 • (Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

Nội dung trên hóa đơn phải:

 • Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không tẩy xóa, sửa chữa, dùng cùng màu mực, màu mực không phai và không sử dụng mực đỏ
 • Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch Chéo phần còn trống (nếu có)
 • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Tại Khoản 9 Điều 3 quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì:

Phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì:

Phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Căn cứ quy định nêu trên,

Trường hợp Chi nhánh Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản – Vissan Hà Nội chi tiền dịch vụ cho các khách hàng để thực hiện chương trình hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ vận chuyển, thưởng lũy tiến bán hàng khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Chi nhánh Công ty thì khi nhận tiền:

 • Nếu khách hàng (nhà phân phối) là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.
 • Nếu khách hàng là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc Chi nhánh Công ty có thể:

Tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/| http://calico.vn/
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO