Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc

09/01/2019 505 lượt xem    

Công văn số: 5234 /TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế của các Công ty Nhiệt điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện

Kính gửi:

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam
– Tổng công ty phát điện 1
– Tổng công ty phát điện 2
– Tổng công ty phát điện 3
– Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 312l/EVST-TCKT ngày 11/8/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công văn số 2669/GENCO3/KT ngày 27/5/2014 của Tổng công ty phát điện 3 (GENCO 3) và công văn sô 2726/CT-TTHT ngày 24/4/2014 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng tàu đề nghị hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế GTGT đối với các công ty Nhiệt điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện (GENCO), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/17/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định về khai thuế GTGT:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công. lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất. . .’

Tại Điểm 1 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

” 1. Tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.”

Căn cứ quy định trên và để phù hợp với đặc thù kinh doanh của EVN và các GENCO, trường hợp các GENCO thực hiện ký hợp đồng bán điện cho EVN đối với sản lượng điện do các Công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc các GENCO sản xuất.

Giá bán điện được xác định theo từng Nhà máy, các GENCO ủy quyền cho các Công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc lập hóa đơn GTGT cho EVN đối với sản lượng điện do công ty Nhiệt điện sản xuất và quy định rõ đơn vị nhận tiền thanh toán của EVN thì Công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc lập hóa đơn GTGT cho EVN và thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương. EVN thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn nhận của Công ty nhiệt điện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để EVN, các GENCO biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO