Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT cơ sở sản suất trực thuộc

28/12/2018 567 lượt xem    

Công văn số 2415/TCT-KK

V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn
(Đ/c: Tòa nhà Sông Hồng, thôn Phượng Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 19/CV-PTNT của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn

Về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ sở sản xuất trực thuộc

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại:

– Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;

– Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

quy định về khai thuế GTGT:

“d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp):

– Không trực tiếp bán hàng;

– Không phát sinh doanh thu

đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn (trụ sở tại thành phố Hà Nội), có cơ sở sản xuất là Nhà máy gạch Tuynel tại tỉnh Thái Bình, cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán, sản phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán thì Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn thực hiện khai thuế GTGT tại Hà Nội và nộp thuế GTGT cho tỉnh Thái Bình nơi có nhà máy theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO