Hướng dẫn kê khai, điều chỉnh hóa đơn với trường hợp của của Công ty HHT

05/03/2018 603 lượt xem    

Những vấn đề về kê khai, điều chỉnh hóa đơn với trường hợp của của Công ty HHT cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 729/TCT-CS, ngày 3 thảng 3 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ theo công văn số 5629/TCT-CS hướng dẫn cụ thể. (bản photocopy công vãn số 5629/TCT-CS gửi kèm theo).

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 01-2015/HHT ngày 20/01/2015 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu HHT về việc kê khai, điều chỉnh hóa đơn. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu HHT được biết:

Về vướng mắc của Công ty, ngày 16/12/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5629/TCT-CS hướng dẫn cụ thể. (bản photocopy công vãn số 5629/TCT-CS gửi kèm theo).

 

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu HHT biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO