Hướng dẫn giải quyết khai bổ sung thuế GTGT khâu nhập khẩu   

13/03/2018 571 lượt xem    

Số: 2941/TCT-KK
V/v giải quyết khai bổ sung thuế GTGT khâu nhập khẩu

Kính gửi: Công ty TNHH Trung Hòa
(Đ/c: Khối 4 Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum)

Trả lời công văn số 07/CV-TH ngày 01/7/2015 của Công ty TNHH Trung Hòa về việc đề nghị giải quyết khai bổ sung thuế GTGT khâu nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Ngày 19/6/2015, Tổng cục Thuế có công văn trả lời Cục Thuế tỉnh Kon Tum số 2440/TCT-KK (đính kèm) hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào liên quan đến chứng từ nhập khẩu với nội dung: “… Công ty TNHH Trung Hòa không được kê khai, khấu trừ bổ sung đối với các chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu phát sinh năm 2013 còn bỏ sót, chưa kê khai khấu trừ”.

Đề nghị Công ty TNHH Trung Hòa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Trung Hòa được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO