Hướng dẫn cụ thể về thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên khai thác

31/01/2018 705 lượt xem    

Những vấn đề về thuế tài nguyên đối với loại tài nguyên khai thác cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1867/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngay 2/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định:

1. Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khi lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.

Trường hợp tài nguyên khai thác thu được sản phẩm tài nguyên có nhiu cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo sản lượng từng loại tài nguyên có cùng cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại như nhau hoặc quy ra sản lượng của loại tài nguyên có sản lượng bán ra lớn nhất đ làm căn cứ xác định sản lượng tính thuế cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong kỳ.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1592/CT-KTT ngày 18/03/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về vướng mắc chính sách thuế tài nguyên. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết:

Căn cứ quy định trên, sản phẩm đá (đá dăm có các cỡ (ly) khác sau như đá 1×2, đá 2×4,…) thu được từ hoạt động đập, nghiền đá hộc sau khi nổ mìn, khai thác của các đơn vị khai thác đá là sản phẩm tài nguyên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Ví dụ:

Doanh nghiệp A khai thác đá sau n mìn, khai thác thu được đá hộc, đá dăm các ly khác nhau thì được phân loại theo từng cấp độ, chất lượng từng loại đá thu được đ xác định sản lượng đá tính thuế của mi loại.

Trường hợp, doanh nghiệp A có bán một phần sản lượng đá hộc, số đá hộc, đá dăm còn lại được đưa vào đập, nghiền thành các loại đá dăm có các cỡ (ly) khác nhau thì sản lượng tính thuế được xác định bằng cách quy từ sản lượng đá các cỡ (ly) ra sản lượng đá cósản lượng bán ra lớn nhất đ xác định sản lượng đá thực tế khai thác đ tính thuế tài nguyên. Doanh nghiệp A thực hiện khai, nộp thuế đối với sản lượng đá khai thác theo giá bán tương ứng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO