Hướng dẫn chính sách thuế về chuyển đổi phương pháp tính thuế

01/03/2018 837 lượt xem    

Công văn Số: 1296/TCT-KK
V/v đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4113/CT-KK&KTT của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về:

Việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về việc này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 NĐ số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Căn cứ Điểm 1.2.3, Mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo QĐ số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của TCT.

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Về việc tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN khai qua mạng đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán: TCT ghi nhận để phân tích ứng dụng và nâng cấp trong thời gian tới.

– Về nội dung liên quan đến phương pháp tính thuế:

Trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp năm 2015 có doanh thu lớn hơn 1 tỷ đồng khi chuyển sang kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đáp ứng đủ cả Điều kiện về:

+ Chế độ kế toán

+ Hóa đơn

+ Chứng từ

Theo quy định và phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được chuyển đổi phương pháp.

Nếu doanh nghiệp đang kê khai theo:

+ Phương pháp trực tiếp Không đáp ứng các Điều kiện áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ 

+ Có đủ Điều kiện áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện theo phương pháp trực tiếp

Thì không phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với các doanh nghiệp:

+ Kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý

+ Kinh doanh chế tác vàng bạc, đá quý

Thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC quy định sửa đổi bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC đối với các trường hợp khác.

Việc thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế cho người nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.3, Mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO