Hướng dẫn chính sách thuế TNCN của các loại cá nhân khác nhau

15/01/2019 805 lượt xem    

Công văn số 3548/TCT-TNCN

V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Công ty cổ phần Angel Việt Nam

Trả lời công văn số AC-CV-18/847 ngày 7/5/2018 của Công ty cổ phần Angel Việt Nam về việc quyết toán thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm a.4.1 Khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn:

– Thực hiện thuế GTGTthuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh;

– Thực hiện một số nội dung sửa đổi về thuế TNCN

quy định tại:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13

– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

– Sửa đổi bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế

Quy định

“Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức

– Cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% .

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi DN.

Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp:

– Thu nhập,

– Số thuế đã khấu trừ

– Quyết toán thuế thay cho người lao động”.

Vấn đề vướng mắc của Công ty cổ phần Angel Việt Nam đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn tại công văn 2517/CT-TNCN ngày 18/4/2018. Đề nghị Công ty thực hiện như hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Angel Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO