Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho người nước ngoài làm việc tại VN

10/01/2019 484 lượt xem    

Công văn số 2516/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Công ty Siemen AG

Trả lời công văn không số ngày 07/5/2014 của Công ty Siemen AG về hướng dẫn chính sách thuế TNCN của nhân viên người nước ngoài đến làm việc, công tác tại Việt Nam; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn:

“Điều 1. … Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, …

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

… 4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gồm: … b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam”

– Tại Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn cách xác định thu nhập phát sinh tại Việt Nam của cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài dựa trên cơ sở số ngày có mặt tại Việt Nam hoặc số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam (đối với cá nhân không hiện diện tại Việt Nam).

– Tại Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: “… cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế …”

– Tại điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế TNCN

Căn cứ hướng dẫn trên, các nhân viên công ty Siemen AG đến làm việc, công tác tại VN là cá nhân cư trú hoặc cá nhân không cư trú xác định thu nhập chịu thuế, kê khai và nộp thuế TNCN tại VN theo hướng dẫn tại :

+TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

+NĐ số 65/2013/NĐ-CP của CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

+Điều 16, TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

+NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP hướng dẫn về khai thuế TNCN.

Trường hợp, nhân viên công ty Siemen AG làm việc tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện theo quy định của Hiệp định.

Đề nghị công ty Siemen AG liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty Simen AG được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO