Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

03/01/2019 573 lượt xem    

Công văn số 3622/TCT-DNL

V/v Chi phí khấu hao TSCĐ

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
– Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

Trả lời công văn số 2811/CT-KTr3 ngày 05/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra quyết toán thuế tại Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh; công văn số 1937/HHVN-KT ngày 05/6/2014 và công văn số 1536/HHVN-KT ngày 12/5/2014 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Tổng công ty) nêu vướng mắc về thuế tại Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh là Công ty thành viên do Tổng công ty Hàng hải sở hữu 100% vốn điều lệ. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:

“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao,… ”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN hướng dẫn các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thì: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Ba Ngòi tại phường Cam Linh – thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa. Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) đã nghiệm thu hoàn thành công trình và hiện nay Tổng công ty đang thực hiện quyết toán giá trị dự án.

Để kịp thời khai thác đưa vào sử dụng công trình bến số 2 cảng Ba Ngòi, Tháng 5/2013 Tổng công ty chuyển giao nguyên trạng theo giá trị đầu tư tạm tính cho Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh là đơn vị thành viên do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh được tạm trích khấu hao tài sản cố định bến số 2 cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) theo giá trị tạm tính bàn giao giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh.

Khi hoàn thành quyết toán giá trị dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Ba Ngòi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải thực hiện đầy đủ thủ tục bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh theo quy định.

Trên cơ sở giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh phải điều chỉnh lại đúng mức chi phí khấu hao tài sản bến số 2 cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1).

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được biết và thực hiện

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO