Hướng dẫn áp dụng mẫu biểu xử lý vi phạm hành chính về thuế  

26/02/2018 856 lượt xem    

Những vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu xử lý vi phạm hành chính về thuế cần tuân theo những quy định luật pháp và Công văn gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 23/TCT-PC, ngày 05 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ theo Công văn số 1763/TCT-PC.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2925/CT-THNVDT ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu xử lý vi phạm hành chính về thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết:

Ngày 16/5/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1763/TCT-PC gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương và các Cục Thuế hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra, kiểm tra, trong đó tại Điểm 1 Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 đã hướng dẫn rõ về áp dụng mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quản lý thuế và Công văn số 1763/TCT-PC ngày 16/5/2014 để thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO