Hướng dẫn áp dụng hoá đơn điện tử với cơ sở kinh doanh mới thành lập

12/01/2019 813 lượt xem    

Công văn số 4763/TCT-CS


V/v hóa đơn

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp, Cục Thuế. Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.
Về nội dung này, tiếp theo công văn số 14191/TCT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính, công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp như sau:

“3. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định:

 • Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
 • Số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014

của Chính phủ quy định về: Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.”

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, cơ quan thuế chưa thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP:

thì các cơ sở kinh doanh mới thành lập này đăng ký phát hành:

 •  Hóa đơn tự in,
 •  Hóa đơn đặt in,
 •  Hóa đơn điện tử
 •  Mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn)

và thực hiện các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010,
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014,
 • Các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

– Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn theo:

 •  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010,
 •  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ,
 •  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

thì cơ sở kinh doanh mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc báo cáo về: Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Chúc các bạn thành công.

 •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 •  Hotline: 0966.246.800
 •  Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO