Hoàn thuế TNCN với nguồn thu nhập phát sinh từ kinh doanh

22/01/2018 676 lượt xem    

Doanh nghiệp hiện nay, có không ít lao động có phát sinh thu nhập từ tiền lương từ 2 nơi trở lên, vậy thủ tục quyết toán đối với những người này như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hoàn thuế TNCN với nguồn thu nhập phát sinh từ kinh doanh theo Công văn số 1864/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 09/05/2017 v/v chính sách thuế TNCN.

Tại khoản 3, điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau….

Công văn số 633/CT-TNCN ngày 09/03/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vướng mắc liên quan trong hoàn thuế TNCN.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, việc quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành chỉ quyết toán với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, do đó, hồ sơ quyết toán thuế TNCN của bà Thủy chỉ bao gồm nguồn thu nhập từ tham gia giảng dạy tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị và trường Đại học Sư Phạm Huế. Khoản thu nhập được nhận của bà Thủy t Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè là nguồn thu nhập từ kinh doanh, không phải nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công nên không thực hiện tính nguồn thu nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Về hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập hoa hồng cho cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1164 /TCT-TNCN ngày 21 tháng 03 năm 2016 (đính kèm), đề nghị Cục Thuế xem xét cụ thể hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ví dụ:  Năm 2017, Ông B có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động trên 03 tháng tại Công ty M và được giảm trừ bản thân tại đây,

– Tháng 3/2017 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty N là 20 triệu đồng đã khấu trừ thuế 10%, – Tháng 10/2017 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty K là 1,5 triệu đồng chưa đến mức khấu trừ thuế.

-> Như vậy, trong năm 2017 Ông B có một Khoản thu nhập chưa khấu trừ thuế, nếu Ông B thuộc diện quyết toán thuế thì Ông B không ủy quyền quyết toán tại Công ty M, mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

– Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập mà Ông B đã đăng ký giảm trừ gia cảnh (Tức là cơ quan thuế quản lý Công ty M).

Công ty N và K có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để làm căn cứ thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO