Hóa đơn GTGT với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT

07/02/2018 1397 lượt xem    

Công văn số: 4568/TCT-DNL
V/v: lập hóa đơn GTGT

Kính gửi: Tập đoàn bưu chính vin thông Việt Nam. 
(Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đng Đa, Hà Nội)

Tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc lập hóa đơn như sau:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2883/VNPT-KTTC của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đề nghị hướng dẫn về hóa đơn GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động khuyến mại dưới hình thức cho biếu tặng khách hàng, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định nêu trên và đặc điểm kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập hóa đơn đối với VNPT (bao gồm các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của VNPT) như sau:

  1. Về việc lập hóa đơn GTGT dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.

Trường hợp Tập đoàn VNPT kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin thông qua bán thẻ trả trước; thu cước phí hòa mạng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin (không phân biệt tổng giá trị trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày đơn vị kinh doanh thuộc Tập đoàn VNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Trên hóa đơn GTGT chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu về giá trị dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho khách hàng để kê khai nộp thuế của các đơn vị bán hàng trực thuộc. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

  1. Về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng khách hàng.

Trường hợp VNPT khuyến mại hàng hóa cho khách hàng nhưng không đáp ứng theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại hoặc tặng quà cho khách nàng nếu khách hàng không lấy hóa đơn GTGT thì cuối mỗi ngày đơn vị bán hàng, cung cấp dịch vụ thuộc VNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên địa chỉ mã số thuế. Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính, kê khai, nộp thuế GTGT kèm theo bảng kê chi tiết mặt hàng khuyến mại, quà tặng theo từng khách hàng (không phân biệt giá trị khuyến mại trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng).

Trường hợp VNPT kí hợp đồng thuê các tổ chức thực hiện tổ chức sự kiện hội nghị chăm sóc khách hàng trong đó có quy định đơn vị tổ chức sự kiện hội nghị chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm tặng quà cho khách hàng tham dự, giá trị hợp đồng đã bao gồm quà tặng thì đơn vị tổ chức sự kiện lập hóa đơn theo tổng giá trị hợp đồng theo quy định. VNPT không phải lập hóa đơn đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ tặng khách hàng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO