Hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh nghiệp tư nhân khi có cam kết nộp thuế   

28/02/2018 786 lượt xem    

Công văn Số: 56/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 5036/CT-QLN ngày 22/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xin ý kiến về việc sử dụng hóa đơn GTGT của Doanh nghiệp tư nhân Phước Hưng khi có cam kết nộp thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết:

Để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, tạo điều kiện thanh toán nợ gốc, nộp đủ số thuế phát sinh trong thời gian hoạt động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Chi cục Thuế huyện Châu Thành thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp lập văn bản cam kết nộp theo đúng trình bày của Doanh nghiệp gửi Chi cục Thuế huyện Châu thành xem xét, xử lý.

2. Trách nhiệm của Chi cục Thuế huyện Châu Thành

– Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Doanh nghiệp.

– Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Doanh nghiệp vi phạm cam kết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO