Hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam

08/02/2018 1171 lượt xem    

Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc về hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam theo hướng dẫn tại công văn 4695/TCT-CS ngày 11/10/2016

Tại điểm 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn như sau:

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

Tại điểm b, điểm i Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

– Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm…

– Tên tổ chức nhận in hóa đơn: Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3122/CT-HCQTTVAC ngày 2/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, ngày 19/8/2015, Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam đã Thông báo phát hành hóa đơn với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001; ký hiệu hóa đơn TQ/14P đặt in tại Công ty TNHH Tô Lịch. Ngày 26/7/2016, Công ty Thông báo phát hành hóa đơn với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001; ký hiệu hóa đơn KH/16P đặt in tại Công ty Cổ phần in Bắc Giang. Như vậy, khi đặt in hóa đơn lần hai, Công ty đã thay đổi tổ chức nhận in hóa đơn và ký hiệu hóa đơn nhưng không thay đổi số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thì không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, việc không thay đổi số thứ tự mẫu trong hóa đơn nêu trên của Công ty không gây trùng lắp về hóa đơn.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí đã đặt in hóa đơn và kịp thời có hóa đơn xuất cho khách hàng, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3122/CT-HCQTTVAC ngày 2/8/2016:

Hướng dẫn Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Giang để tường trình, cam kết tính xác thực khi sử dụng các hóa đơn này xuất cho khách hàng và lưu lại các hóa đơn có sai sót, trên cơ sở đó xem xét việc cho phép Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam được sử dụng mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P đã thông báo phát hành gửi cơ quan thuế ngày 26/7/2016.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO