Hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng

29/01/2018 2365 lượt xem    

Số: 1231/TCT-DNL
Hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng.

Kính gửi:

– Công ty cổ phần TASCO;
– Công ty cổ phần VETC;
– Công ty TNHH thu phí tự động VETC;
– Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 74300/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội và công văn số 36/TASCO-KT ngày 14/02/2017 của Công ty cổ phần TASCO về việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO (Dự án).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng áp dụng hướng dẫn tại công văn số 5174/BTC-TCT:

Về việc thực hiện HĐĐT đối với hoạt động thu phí tự động không dừng, ngày 15/4/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 5174/BTC-TCT hướng dẫn Liên danh Công ty cổ phần TASCO và Công ty cổ phần VETC.

Theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, để vận hành Dự án, Liên danh nhà đầu tư TASCO-VETC thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH thu phí tự động VETC. Theo quy định tại Hợp đồng BOO 09/HĐ.BOO-BGTVT ngày 13/7/2016, Công ty TNHH thu phí tự động VETC (sau đây gọi là Đơn vị dịch vụ thu phí BOO) thay mặt liên danh Nhà đầu tư TASCO-VETC vận hành hệ thống thu phí, trực tiếp thu phí từ khách hàng thì được áp dụng nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 5174/BTC-TCT ngày 15/4/2016 để triển khai thực hiện HĐĐT đối với hoạt động thu phí tự động không dừng theo đúng giá thu phí tại các trạm thu phí BOT phù hợp quy định pháp luật.

2. Về việc sử dụng HĐĐT đối với các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng.

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: “5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Tại Khoản 1 Điều 14 Luật Thuế GTGT quy định:

“1. Việc mua bán hàng hóa; dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy định sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao gồm cả khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có)…”

Tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC:

Hướng dẫn nguyên tắc sử dụng và điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐĐT.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đáp ứng tối đa những tiện ích cho khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụ và phục vụ hiệu quả hoạt động của Dự án, Đơn vị dịch vụ thu phí BOO ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích như: tin nhắn SMS, thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ tín dụng,… để cung cấp cho khách hàng và theo thỏa thuận Đơn vị dịch vụ thu phí BOO trực tiếp thu các khoản phí tiện ích trên tài khoản giao thông của khách hàng thì Đơn vị dịch vụ thu phí BOO được phép sử dụng HĐĐT đối với các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng nếu đáp ứng các điều kiện khởi tạo HĐĐT theo quy định.

3. Về việc tính vào chi phí hợp lý đối với các HĐĐT lập cho cá nhân sử dụng xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp và các trường hợp thuê xe:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa; dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các VBPL về thuế GTGT.”

Theo báo cáo, trong quá trình vận hành Dự án, phát sinh các trường hợp:

– Trường hợp doanh nghiệp giao xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho cá nhân trong doanh nghiệp quản lý và sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà cá nhân sử dụng xe đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê xe của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh và trong thời gian thuê xe doanh nghiệp đi thuê phải thanh toán khoản phí khi qua các trạm thu phí tự động không dừng mà cá nhân hoặc doanh nghiệp chủ sở hữu xe đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.

Căn cứ quy định trên, đối với các trường hợp nêu trên, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử mà Đơn vị dịch vụ thu phí BOO đã xuất cho cá nhân, doanh nghiệp đứng tên chủ tài khoản giao thông của xe để hạch toán chi phí và kê khai thuế theo quy định nếu doanh nghiệp có đầy đủ các tài liệu chứng minh việc ủy quyền cho cá nhân sử dụng xe để phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc việc doanh nghiệp thuê xe của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội; Công ty cổ phần TASCO; Công ty cổ phần VETC; Công ty TNHH thu phí tự động VETC được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO