Hóa đơn đặt in và báo cáo sử dụng hóa đơn

05/02/2020 753 lượt xem    

Công văn số 3520/TCT-CS

V/v sử dụng hóa đơn tự tin

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 330/CT-HCQTTVAC ngày 19/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc hóa đơn đặt in và báo cáo sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 35 và Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đi với một trong các hành vi:

b) Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.”.”

“Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo

(trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”

2. Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định:

“7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40 như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đi với hành vi lập sai hoặc không đy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kim tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.”

“4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định ”. ”

3. Tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 8. Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

b) Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in”.

4. Tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đi tượng được cơ quan thuế cp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau…

5. Tại Điểm 1, Khoản 7, Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đi với hành vi lập sai hoặc không đy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập li thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

Căn cứ quy định nêu trên:

– Về nội dung hóa đơn đặt in, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Sơn La tại công văn s 330/CT-HCQTTVAC ngày 19/3/2019.

– Về báo cáo sai sót và lập báo cáo thay thế: Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  5/5 - (1 bình chọn)
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  5/5 - (1 bình chọn)

  NGHIỆP VỤ CALICO