Hóa đơn, chứng từ đối với Văn phòng bán vé của hãng Hàng không

01/02/2018 688 lượt xem    

Những vấn đề về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với Văn phòng bán vé của hãng Hàng không cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2000/TCT-CS, ngày 11 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội quy định đối tượng chịu thuế GTGT:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

 

Tại Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội quy định người nộp thuế như sau:

“Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).”

 

Tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các loại hóa đơn gồm có:

“d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Tại Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung trên hóa đơn đã lập.

 

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2607/CT-HTr ngày 18/01/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với Văn phòng bán vé của hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga tại Hà Nội. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Văn phòng bán vé của hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga tại Hà Nội được phép bán vé cho hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga thì Văn phòng bán vé của hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga tại Hà Nội phải thực hiện việc đăng ký kê khai thuế GTGT và lựa chọn loại, hình thức hóa đơn phù hợp để sử dụng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO