Hóa đơn bị mất trong thời gian bị cưỡng chế nợ

16/01/2018 641 lượt xem    

Một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng rất nhiều hóa đơn; việc mất hóa đơn là điều không thể tránh khỏi. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề trên.

Tại khoản 8, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định như sau:

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, dịch vụ; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; dùng hóa đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.”

Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ. Quy định hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa; dịch vụ như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn đối tượng áp dụng cưỡng chế; bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với đối tượng bị cưỡng chế không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, yêu cầu phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập đối với cá nhân hoặc đã áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Hóa đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hóa đơn: hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo; lập theo quy định của pháp luật.

Công văn số 387/CT-QLAC ngày 19/04/2017 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng gửi lên Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế đang trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế; bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì về nguyên tắc người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn. Nếu người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế; bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Thì đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng kiểm tra làm rõ người nộp thuế làm mất hóa đơn liên 2 chưa sử dụng trong trường hợp nào, lý do mất, việc mất hóa đơn có liên quan đến việc mua bán hàng hóa hoặc có thuộc hành vi cho, bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác sử dụng không để xem xét xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO