Giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tài khoản ngân hàng

19/03/2018 597 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hóa mua vào, nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán này với cơ quan thuế (kể cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) thì Công ty đã đảm bảo đủ điều kiện để được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT hay chưa?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5317/TCT-KK, ngày 10 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

Căn cứ Khoản 1, Điều 9, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; và Khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đủ điều kiện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 7, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1728/TCT-KK ngày 07/5/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng, Công văn số 2093/TCT-KK ngày 28/5/2015 về thuế giá trị gia tăng, Công văn số 3017/TCT-KK ngày 27/7/2015 về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3760/CT-KTT2 ngày 10/11/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng nêu vướng mắc về việc đăng ký tài khoản ngân hàng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết:

Trường hợp Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hóa mua vào có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho nhà cung cấp, nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán này với cơ quan thuế (kể cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và khoản thanh toán đảm bảo các điều kiện khác về khấu trừ thì Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, đồng thời được hạch toán chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế TNDN.

Nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng và nhà cung cấp đồng thời chưa đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế thì Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng và nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO