Giải đáp vướng mắc thuế TNCN của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

10/02/2018 873 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Giải đáp vướng mắc thuế TNCN của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu theo hướng dẫn tại Công văn số 4398/TCT-TNCN ngày 22 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

                Trả lời công văn số 620/CT-KK&KTT ngày 03/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc vướng mắc thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Khắc phục sai sót của quyết toán thuế TNCN năm 2011

Về việc khắc phục sai sót quyết toán thuế TNCN năm 2011 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu tại công văn số 620/CT-KK&KTT ngày 03/8/2016.

Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2011 bổ sung và quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng sang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT và công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 về việc hướng dẫn khai tờ khai QTT TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC của Tổng cục Thuế.

  1. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT) khi làm quyết toán thuế bổ sung

                Căn cứ tiết c.2.3, điểm c, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN:

Trường hợp trong năm tính thuế NNT chưa đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho NPT hoặc đã đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho NPT nhưng khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì NNT được đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho NPT hoặc đăng ký lại giảm trừ gia cảnh cho NPT để được tính giảm trừ cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và gửi kèm hồ sơ quyết toán thuế.

  1. Thông tin NPT đã khai đầy đủ trên Bảng kê 05-3/BK-TNCN

                Căn cứ tiết h.2.1.2, điểm h, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên:

Trường hợp NNT đã khai đăng ký NPT gửi tổ chức trả thu nhập kê khai vào mẫu phụ lục Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì phải nộp hồ sơ chứng minh NPT cho tổ chức trả thu nhập trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT. Quá thời hạn nộp hồ sơ theo quy định, nếu NNT không nộp hồ sơ chứng minh NPT sẽ không được giảm trừ cho NPT và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

  1. Hạn nộp của danh sách tổng hợp cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế

– Căn cứ điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

– Căn cứ khoản 1, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Trường hợp tổ chức trả các khoản thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thuộc diện phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập, nhưng cá nhân có cam kết tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế của cá nhân.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế này vào Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN khi thực hiện khai quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO