Giải đáp vướng mắc liên quan đến việc Điều chỉnh hóa đơn đã lập

28/03/2018 546 lượt xem    

Khi doanh nghiệp lập hóa đơn sai tỷ giá thì người bán, người mua phải xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn đã lập. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5456/TCT-CS, ngày 18/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại Mục 3, Khoản 4 Điều 2 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC hướng dẫn về tỷ giá:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của NHTM nơi người nộp thuế mở tài Khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản tại thời Điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của BTC tại TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.”

Tại Khoản 3 Điều 30 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn việc Điều chỉnh hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn Điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…; tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…; ký hiệu… .

Từ hóa đơn Điều chỉnh, hai bên kê khai Điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hóa đơn Điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3225/CT-TTHT ngày 21/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về vướng mắc liên quan đến việc Điều chỉnh hóa đơn đã lập. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục thuế tỉnh Nam Định; Tổng cục Thuế về cơ bản nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu tại công văn số 3225/CT-TTHT. Cụ thể:

Trường hợp từ ngày 01/01/2015, doanh nghiệp đã lập hóa đơn sai tỷ giá theo hướng dẫn tại TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn Điều chỉnh sai sót.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải Điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn Điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng, trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO