Giải đáp chính sách thuế TNDN của Công ty CP Minh Thuận Phát

06/03/2018 642 lượt xem    

Những thắc mắc về chính sách thuế TNDN của Công ty CP Minh Thuận Phát như Việc xác định hình thức chuyển nhượng; khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay kê khai, quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 883/TCT-CS, ngày 16 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 20/2014/CV-MTP ngày 25/12/2014 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Minh Thuận Phát về việc kiến nghị giải đáp chính sách thuế TNDN. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Minh Thuận Phát được biết:

1. Việc xác định hình thức chuyển nhượng.

Nội dung thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định nêu trên để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

2. Đối với khoản chi phí hỗ trợ 25 tỷ đồng của Công ty.

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ quy định trên, số tiền mà Công ty CP ĐTXD TMDV Minh Thuận Phát (Bên B) hỗ trợ cho Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 (Bên A) không liên quan đến số vốn góp của Bên B trong Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B nên khoản chi này không được tính vào giá mua và chi phícủa hoạt động chuyển nhượng. Đồng thời, khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên cũng không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

3. Về việc kê khai, quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng:

Hồ sơ Công ty cung cấp chưa đủ thông tin về việc hình thức chuyển nhượng. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO